Câu 2 trang 52 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Bản vẽ lắp dùng để làm gì?


Bản vẽ lắp thể hiện hình dạng, vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

Công dụng: bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.