Giải bài tập hóa học lớp 11

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa
chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao
Giải bài tập hóa học lớp 11
GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11 SGK

Các bài tập Hóa học lớp 11 với một nửa là vô cơ và một nửa là hữu cơ, các bạn học sinh sẽ cảm thấy vừa quen vừa lạ, quen vì các chương vô cơ đều là các khái niệm, kiến thức tiếp theo của Hóa học vô cơ lớp 10, lạ vì các bạn sẽ làm quen với Hóa học hữu cơ, một phần quan trọng và chiếm tỉ lệ 50% trong các bài thi của bộ môn Hóa học. Các chương thuộc phần vô cơ như: Chương I – Sự điện li; Chương II – Nitơ _ Photpho; Chương III – Cacbon _ Silic và các chương sau thuộc phần hữu cơ gồm: Chương IV – Đại cương về Hóa học hữu cơ; Chương V – Hidrocacbon No; Chương VI – Hidrocacbon không no; Chương VII – Hidrocacbon thơm, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hidrocacbon; - Chương VIII – Dẫn xuất Halogen _ Ancol _ Phenol và Chương IX – Anđehit _ Xeton _ Axit cacbonxilit.

Để làm quen từ từ với các dạng bài tập, chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao, gồm các bài tập yêu cầu thuộc lòng lý thuyết là chuyện hiển nhiên, tập trung vào các bài toán, phân tử là chủ yếu.

Đầu tiên, chúng ta sẽ vào giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk chương I gồm 6 bài: Bài 1 – Sự điện li; Bài 2 – Axit, bazơ và muối; Bài 3 – Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ; Bài 4 – Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li; Bài 5 – Luyện tập – Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li; Bài 6 – Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Với các bài giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk cơ bản này, tính chất của axit-bazơ và các phản ứng trao đổi ion được tập trung nhiều nhất, để các bạn có nền tảng trước cho phần hữu cơ. Nếu lo lắng về cách giải bài tập hữu cơ, các bạn có thể tham khảo các tips nho nhỏ được chia sẻ bởi các anh chị biên tập ở phần Hóa hữu cơ để nắm được cách giải trước khi vào bài nhé.

Chuyên đề toán

Lăng trụ tam giác đều

Bài viết này nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn khái niệm lăng trụ đều, lăng trụ tam giác đều...và phân biệt được khái niệm các loại lăng trụ thường gặp. Đây là những khái niệm mà đa số các học sinh thường không nắm vững.
10:23 Ngày 07 tháng 5 năm 2020

Hình chóp tứ giác đều, hình chóp đều

Đối với hình học không gian, việc hiểu rõ khái niệm của các hình quen thuộc như hình chóp đều là hết sức cần thiết cho việc giải quyết các bài toán liên quan. Vì vậy bài viết này sẽ giúp các em học sinh hiểu rõ hơn khái niệm hình chóp đều và các vấn đề liên quan.
15:37 Ngày 06 tháng 5 năm 2020

Giải phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối

Dạng toán ''Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối '' là một dạng bài tập thường gặp trong quá trình học tập môn toán và chúng thường có những cách giải đặc biệt mà nhiều học sinh sẽ không nắm bắt được. Bài viết này nhằm hướng dẫn học sinh giải quyết được một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.
02:46 Ngày 06 tháng 5 năm 2020

Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

Trong chương trình toán phổ thông việc giải bài toán tìm m để bất phương trình, phương trình thỏa mãn điều kiện cho trước là tương đối khó khăn đối với nhiều học sinh. Vì vậy chuyên đề này sẽ hướng dẫn học sinh giải quyết bài toán "tìm m để bất phương trình vô nghiệm"
20:52 Ngày 03 tháng 5 năm 2020

Cách chứng minh tam giác vuông.

Trong phân môn hình học của chương trình toán THPT ta thường gặp một số dạng toán quen thuộc như chứng minh một tam giác nào đó là vuông ,cân hoặc đều. Chuyên đề này nhằm giải quyết khó khăn cho các em học sinh khi gặp phải bài toán chứng minh một tam giác vuông.
15:52 Ngày 02 tháng 5 năm 2020