Giải bài tập hóa học lớp 11

Trung bình: 4,88
Đánh giá: 25
Bạn đánh giá: Chưa
chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao
Giải bài tập hóa học lớp 11
GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC LỚP 11 SGK

Các bài tập Hóa học lớp 11 với một nửa là vô cơ và một nửa là hữu cơ, các bạn học sinh sẽ cảm thấy vừa quen vừa lạ, quen vì các chương vô cơ đều là các khái niệm, kiến thức tiếp theo của Hóa học vô cơ lớp 10, lạ vì các bạn sẽ làm quen với Hóa học hữu cơ, một phần quan trọng và chiếm tỉ lệ 50% trong các bài thi của bộ môn Hóa học. Các chương thuộc phần vô cơ như: Chương I – Sự điện li; Chương II – Nitơ _ Photpho; Chương III – Cacbon _ Silic và các chương sau thuộc phần hữu cơ gồm: Chương IV – Đại cương về Hóa học hữu cơ; Chương V – Hidrocacbon No; Chương VI – Hidrocacbon không no; Chương VII – Hidrocacbon thơm, nguồn Hidrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về Hidrocacbon; - Chương VIII – Dẫn xuất Halogen _ Ancol _ Phenol và Chương IX – Anđehit _ Xeton _ Axit cacbonxilit.

Để làm quen từ từ với các dạng bài tập, chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao, gồm các bài tập yêu cầu thuộc lòng lý thuyết là chuyện hiển nhiên, tập trung vào các bài toán, phân tử là chủ yếu.

Đầu tiên, chúng ta sẽ vào giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk chương I gồm 6 bài: Bài 1 – Sự điện li; Bài 2 – Axit, bazơ và muối; Bài 3 – Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit, bazơ; Bài 4 – Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li; Bài 5 – Luyện tập – Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li; Bài 6 – Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Với các bài giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk cơ bản này, tính chất của axit-bazơ và các phản ứng trao đổi ion được tập trung nhiều nhất, để các bạn có nền tảng trước cho phần hữu cơ. Nếu lo lắng về cách giải bài tập hữu cơ, các bạn có thể tham khảo các tips nho nhỏ được chia sẻ bởi các anh chị biên tập ở phần Hóa hữu cơ để nắm được cách giải trước khi vào bài nhé.

Chuyên đề

Bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 bằng cách nhớ và suy luận hay nắm thật chắc kiến thức. Lý thuyết trong Hóa hữu cơ thường chiếm tỉ lệ câu hỏi cao hơn trong các đề thi nên số lượng khá nặng, do đó điều các bạn cần làm là chú trọng nắm chắc các vấn đề về lý thuyết ngay từ đầu.
19:40 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Hóa học hữu cơ lớp 11 là học tốt, hiểu sâu lý thuyết và giải các dạng bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 càng nhiều càng tốt
19:24 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 11

Ở môn Hóa học lớp 11, các bạn học sinh được tiếp xúc với hóa hữu cơ – được đánh giá là phần có nội dung dễ bị mất gốc nhất, kể cả đối với các bạn học sinh học tốt môn Hóa trước giờ.
09:17 Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Bài tập hóa học lớp 11

Để giúp các em học sinh tiếp thu môn Hóa học lớp 11 tốt hơn và có thêm tài liệu tham khảo tại nhà để ôn tập các bài học ở trường, baitap.me xin gửi đến các em bộ Bài tập Hóa học lớp 11
22:29 Ngày 17 tháng 10 năm 2018

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP TOÁN HÌNH HỌC LỚP 11

hướng dẫn giải bài tập Toán Hình học lớp 11 nâng cao, bài giải chỉ tập trung vào luyện vẽ hình và giải các bài khó, nhiều thông tin và cần sự tưởng tượng tốt vì kết hợp nhiều loại hình như hình chóp nhọn và hình lăng trụ nhỏ trong cùng một hình lăng trụ lớn.
10:29 Ngày 12 tháng 10 năm 2018