Câu 1, trang 76, sgk Ngữ Văn 11

Trung bình: 4,74
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Biểu hiện của nội dung yêu nước trong văn học từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX? Phân tích biểu hiện nội dung yêu nước trong một số tác phẩm, đoạn trích đã học ở sgk


Nội dung yêu nước trong văn học thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX: là tư tưởng trung quân ái quốc với cảm hứng : ý thức độc lập tự chủ, lòng căm thù giặc, tinh thần quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược, lòng tự hào đất nước con người...

- Những biểu hiện mới :

+ Ý thức về vai trò của trí thức đối với đất nước (Chiếu cầu hiền)
+ Tư tưởng canh tân đất nước (Xin lập khoa luật)
+ Mang âm hưởng bi tráng, ngợi ca những người xả thân vì đất nước (tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu)

- Phân tích những biểu hiện của nội dung yêu nước qua các tác phâm và đoạn trích :

 + Chạy giặc của Nguyễn Đình Chiểu : lòng căm thù giặc, nỗi xót xa trước cảnh đất nước bị giặc tàn phá.
 + Văn tế nghĩa sĩ cần giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) : sự biết ơn với những người đã hi sinh vì Tổ quốc.
 + Bài ca phong cảnh Hương Sơn (Chu Mạnh Trinh) : ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên đất nước.
 + Vịnh khoa thi hương (Trần Tế Xương) : lòng căm thù giặc, nỗi đau đớn trước tình cảnh thi cử nhố nhăng
 + Xin lập khoa luật (Nguyễn Trường Tộ) : canh tân đất nước.
 + Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) : ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước, đồng thời thể hiện tình yêu nước thầm kín của tác giả.