Câu 3 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 20
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.


- Trong phương pháp chiếu góc thứ nhất:

Vật thể nằm trước mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt dưới hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên phải hình chiếu đứng

- Trong phương pháp chiếu góc thứ ba:

Vật thể nằm sau mặt phẳng chiếu đối với người quan sát

Vị trí các hình chiếu: Hình chiếu bằng đặt trên hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh đặt bên trái hình chiếu đứng.