Câu 9 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?


Bản vẽ chi tiết:

+ Nội dung: Bản vẽ chi tiết thể hiện hình dạng, kích thứoc và các yêu cầu kĩ thuật của chi tiết.

+ Công dụng: Bản vẽ chi tiết dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết

Bản vẽ lắp:

- Nội dung: Bản vẽ lắp trình bày hình dạng và vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

- Công dụng: Bản vẽ lắp dùng để lắp ráp các chi tiết.