Câu 10 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,60
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?


Cách lập bản vẽ chi tiết:

- Bước 1: Bố trí các hình biểu diễn và khung tên.

- Bước 2: Vẽ mờ.

- Bước 3: Tô đậm.

- Bước 4: Ghi phần chữ.

- Bước 5: Kiểm tra hoàn thiện bản vẽ.