Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?


Hình chiếu trục đo: Là hình biểu diễn ba chiều của vật thể được xây dựng trên cơ sở phép chiếu song song.