Câu 2 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,86
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?


Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp biểu diễn các hình chiếu vuông góc trên cùng một mặt phẳng hình chiếu.