Câu 6 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,07
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?


- Hình chiếu trục đo vuông góc đều:

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’ = 120o

+ Hệ số biến dạng:

p = q = r = 1

- Hình chiếu trục đo của hình tròn:

+ Góc trục đo:

X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 135o

X’O’Z’ = 90o

+ Hệ số biến dạng:

p = r = 1

-q = 0,5.