Bài 10 trang 41 SGK Đại số11

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 10. Phương trình 2tanx-2cotx-3=0 có số nghiệm thuộc khoảng-π2;π là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


2tanx  2cotx  3 = 0 (1)

+ Điều kiện : sinx0cosx0sin2x0xkπ2, k.

 (1)2tanx-2tanx-3=02tan2x-3tanx-2=0    tanx=2 hoặc tanx=-12    x=arctan2+kπ hoặc x=arctan-12+kπ, k.

+ Vì x-π2;π nên có ba nghiệm thỏa mãn là : x=arctan2, x=arctan-12, x=arctan-12+π.

Chọn C.