Bài 1 trang 49 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Tìm tất cả các điểm M trong không gian luôn luôn nhìn đoạn thẳng AB cố định dưới một góc vuông.


Gọi O là trung điểm AB. Điểm M nhìn đoạn thẳng AB dưới một góc vuông nên AMB vuông tại M. Khi đó : OM là đường trung tuyến xuất phát từ góc vuông của tam giác AMB nên OM=AB2 (không đổi). Do đó theo định nghĩa mặt cầu thì điểm M luôn thuộc mặt cầu tâm O, bán kính r=AB2.