Bài 6 trang 49 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Cho mặt cầu SO;r tiếp xúc với mặt phẳng P tại I. Gọi M là một điểm nằm trên mặt cầu nhưng không phải là điểm đối xứng của I qua tâm O. Từ M kẻ hai tiếp tuyến của mặt cầu cắt P tại A và B. Chứng minh rằng AMB^=AIB^.


                                        

+) APBP đồng thời P tiếp xúc với mặt cầu nên AI,AI,AM,BM là các tiếp tuyến của mặt cầu, theo tính chất của tiếp tuyến ta có : AI=AMBI=BMAMB=AIB (c.c.c)AMB^=AIB^.