Bài 6 trang 90 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,16
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Tính khoảng cách giữa đường thẳng  : x=-3+2ty=-1+3tz=-1+2t và mặt phẳng α: 2x-2y+z+3=0.


+) Xét phương trình : 2-3+2t-2-1+3t+-1+2t+3=0 (vô nghim)//α.

+) Do đó d,α=dM,α với M.

+) Rõ ràng M-3;-1;-1d,α=dM,α=2.-3-2.-1+-1+322+22+12=23.