Bài 7 trang 91 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Cho điểm A1;0;0 và đường thẳng : x=2+ty=1+2tz=t

a) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên đường thẳng .

b) Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với A qua đường thẳng .


a)

Rõ ràng A.

Gọi H2+t;1+2t;t là hình chiếu của A trên .

 có vec tơ chỉ phương u=1;2;1.

Ta có AHAH.u=0 (1)

  • AH=1+t,1+2t,t

(1)1.1+t+2.1+2t+1.t=0t=-12H32;0;-12.

b) 

A' đối xứng với A qua  suy ra H là trung điểm AA'xA'=2xH-xA=2yA'=2yH-yA=0zA'=2zH-zA=-1A'2;0;-1.