Bài 9 trang 91 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hai đường thẳng d: x=1-ty=2+2tz=3t và d': x=1+t'y=3-2t'z=1. Chứng minh và d' chéo nhau.


+) d có vec tơ chỉ phương u=-1;2;3d' có vec tơ chỉ phương u'=1;-2;01-1=-2203u,u' không cùng phương hay d,d' cắt nhau hoặc chéo nhau.

+) Mặt khác, xét hệ 1-t=1+t'2+2t=3-2t'3t=1t=13t'=-13t+t'=12(vô nghiệm) hay d,d' không có điểm chung.

Vậy d, d' chéo nhau.