Giải bài tập hóa học lớp 10

Trung bình: 4,31
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa
Để học tốt môn hóa học lớp 10, bên cạnh việc nắm vững các nội dung lý thuyết các em cũng cần phải giải tốt các bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 10. Tài liệu Giải bài tập hóa học lớp 10 bao gồm toàn bộ các lời giải các bài tập sách giáo khoa hóa học lớp 10.
Giải bài tập hóa học lớp 10
Giải bài tập hóa học lớp 10

Giải bài tập hóa học lớp 10 được trình bày từng chương, bài tập được ghi số bài số trang giúp các em dễ dàng tìm kiếm.

Giải bài tập hóa học 10 chương I: Nguyên tử.  Chương này bao gồm các bài tập về thành phần và cấu tạo của nguyên tử. Các phần bài tập được trình bày theo từng bài. Bài 1: Thành phần nguyên tử, bài tập gồm bài 1 trang 9 SGK Hóa học 10. Bài 6: Luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử,  bài tập bài 9 trang 30 SGK Hóa học 10.

Giải bài tập hóa học 10 chương II: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn. Chương này bao gồm các dạng bài tập xác định vị trí một nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn. Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, bài tập trang 35 SGK hóa học 10. Bài 11: Luyện tập, bài tập trang 54 SGK hóa học 10.

Giải bài tập hóa học 10 chương III: Liên kết hóa học. Các bài tập của chương chủ yếu liên quan đến lý thuyết liên kết hóa học, xác đinh loại liên kết. Bài 12: Liên kết ion- Tinh thể ion. Bài 16: Bài tập liên kết hóa học.

Giải bài tập hóa học 10 chương IV: Phản ứng oxi hóa khử. Đây là chương quan trọng trong chương trình liên quan đến nhiều nội dung sau này, chương có nhiều bài tập hay và khó. Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử. Bài 19: Luyện tập phản ứng oxi hóa khử.

Giải bài tập hóa học 10 chương V: Nhóm halogen. Chương bao gồm các bài tập liên quan đến tính chất các nguyên tố thuộc  nhóm halogen. Bài 21: Khái quát về nhóm halogen. Bài 26: Luyện tập nhóm halogen. Bài 1 Trang 9 SGK Hoá Học 10

Giải bài tập hóa học 10 chương VI: Oxi- Lưu huỳnh. Chương bao gồm các bài tập liên quan đến tính chất của oxi, lưu huỳnh. Các em cần làm tốt các bài tập ở 2 chương này để nắm chắc phần tính chất của những nguyên tố này.

Giải bài tập hóa học 10 chương VII: Tốc độ phản ứng và cân bằng.

Tài liệu này được biên soạn cùng với sách giáo khoa, nó sẽ giúp ích các em nhiều trong việc học tập tốt môn hóa. Chúc các em ngày càng tiến bộ.

Chuyên đề

Bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 bằng cách nhớ và suy luận hay nắm thật chắc kiến thức. Lý thuyết trong Hóa hữu cơ thường chiếm tỉ lệ câu hỏi cao hơn trong các đề thi nên số lượng khá nặng, do đó điều các bạn cần làm là chú trọng nắm chắc các vấn đề về lý thuyết ngay từ đầu.
19:40 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Giải bài tập hóa học lớp 11

chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao
19:33 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Hóa học hữu cơ lớp 11 là học tốt, hiểu sâu lý thuyết và giải các dạng bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 càng nhiều càng tốt
19:24 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 11

Ở môn Hóa học lớp 11, các bạn học sinh được tiếp xúc với hóa hữu cơ – được đánh giá là phần có nội dung dễ bị mất gốc nhất, kể cả đối với các bạn học sinh học tốt môn Hóa trước giờ.
09:17 Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Bài tập hóa học lớp 11

Để giúp các em học sinh tiếp thu môn Hóa học lớp 11 tốt hơn và có thêm tài liệu tham khảo tại nhà để ôn tập các bài học ở trường, baitap.me xin gửi đến các em bộ Bài tập Hóa học lớp 11
22:29 Ngày 17 tháng 10 năm 2018