Hướng dẫn giải bài tập toán hình học lớp 10

Trung bình: 4,73
Đánh giá: 48
Bạn đánh giá: Chưa
Để giúp các em làm tốt các phần bài tập, hãy tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập toán hình học lớp 10.
Hướng dẫn giải bài tập toán hình học lớp 10
Hướng dẫn giải bài tập toán hình học lớp 10

Để học tốt môn Toán, ngoài việc hiểu và ghi nhớ các kiến thức các em phải tự mình giải được các bài tập. Việc tự giải các phần bài tập giúp các em phát triển khả năng tư duy và vận dụng, qua đó cũng cố và nắm chắc các kiến thức đã học.

Trong tài liệu Hướng dẫn giải bài tập toán hình học lớp 10, ở mỗi bài tập sẽ có phần tóm tắt lý thuyết và các phương pháp giải bài tập, các em hãy đọc kỹ phần này rồi suy nghĩ, phán đoán tìm cách giải bài tập đó. Phải nhớ rằng muốn thành thạo và nhớ lâu các cách giải bài tập các em phải tự mình tìm tòi và giải được nhiều bài tập, nhiều bài toán có liên quan đến bài tập đó.

Hơn nữa nếu làm được nhiều bài tập thì khi đứng trước một bài toán lạ và khó hơn em có thể sẽ phân tích được bài toán và  đưa ra được cách giải. Còn nếu thực sự bế tắc thì các em hãy xem phần hướng dẫn giải. Phần bài tập trong tài liệu này phân chia từng chương, bài theo sách giáo khoa. Các em có thể dễ dàng tìm thấy phần hướng dẫn bài tập mà mình cần bằng cách tìm theo số chương, số bài hoặc theo trang. Việc tra cứu thực sự thuận tiện và dễ dàng. Để học tốt môn toán Hình học lớp 10 thì sau mỗi chương bài em phải hiểu rõ phần lý thuyết và vận dụng được chúng để giải bài tập.

Ví dụ ở Chương I: Vectơ.
- Bài 1: Các định nghĩa. Hiểu các khái niệm: vectơ, vec tơ không, độ dài vec tơ, hai vec tơ cùng phương , hai vectơ bằng nhau. Phần bài tập , em phải chứng minh được hai vec tơ bằng nhau.  Dựng được vectơ bằng vec tơ cho trước.
- Bài 2: Tổng và hiệu hai vec tơ. Hiểu cách xác định tổng, hiệu hai vec tơ, quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành và các tính chất phép tổng vec tơ. Phần bài tập , vận dụng được quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành khi lấy tổng vec tơ. Vận dụng quy tắc trừ để chứng minh các đẳng thức vec tơ.
- Bài 3: Tích vectơ với một số. Hiểu được định nghĩa tích vec tơ với một số và các tính chất của nó,tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm. Biết được điều kiện 2 vec tơ cùng phương, 3 điểm thẳng hàng. Phần bài tập, xác định được vec tơ tích, biết diễn đạt bằng vectơ  và sử dụng được tính chất về 3 điểm thẳng hàng, trung điểm của một đoạn thẳng, trọng tâm của tam giác, hai diểm trùng nhau để giải một số bài toán hình học.
Bài 4: Hệ trục tọa độ. Hiểu khái niệm hệ trục tọa độ, tọa độ của vectơ và của điểm trên trục, khái niệm độ dài đại số của vectơ trên trục, biểu thức tọa độ các phép toán vectơ. Phần bài tập, xác định được tọa độ của điểm, của vectơ.

Đừng thấy khó mà nản lòng. Hãy tham khảo Hướng dẫn giải bài tập hình học 10 để việc giải Toán trở nên nhẹ nhàng và hứng thú hơn nhé.

Chuyên đề

Bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 bằng cách nhớ và suy luận hay nắm thật chắc kiến thức. Lý thuyết trong Hóa hữu cơ thường chiếm tỉ lệ câu hỏi cao hơn trong các đề thi nên số lượng khá nặng, do đó điều các bạn cần làm là chú trọng nắm chắc các vấn đề về lý thuyết ngay từ đầu.
19:40 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Giải bài tập hóa học lớp 11

chúng ta cần giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk trước, là các bài tập vận dụng trực tiếp khái niệm và công thức vừa học, sau đó đến giải bài tập Hóa học lớp 11 sgk nâng cao
19:33 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Các dạng bài tập hóa học hữu cơ lớp 11

Hóa học hữu cơ lớp 11 là học tốt, hiểu sâu lý thuyết và giải các dạng bài tập Hóa học hữu cơ lớp 11 càng nhiều càng tốt
19:24 Ngày 31 tháng 10 năm 2018

Hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 11

Ở môn Hóa học lớp 11, các bạn học sinh được tiếp xúc với hóa hữu cơ – được đánh giá là phần có nội dung dễ bị mất gốc nhất, kể cả đối với các bạn học sinh học tốt môn Hóa trước giờ.
09:17 Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Bài tập hóa học lớp 11

Để giúp các em học sinh tiếp thu môn Hóa học lớp 11 tốt hơn và có thêm tài liệu tham khảo tại nhà để ôn tập các bài học ở trường, baitap.me xin gửi đến các em bộ Bài tập Hóa học lớp 11
22:29 Ngày 17 tháng 10 năm 2018