Câu hỏi thảo luận số 2 trang 45, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 16
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta.


Ảnh hưởng của địa hình xâm thực, bồi tụ mạnh đến việc sử dụng đất ở nước ta:

- Tích cực:

+ Các vùng thềm phù sa cổ bị chia cắt thành các đồi thấp xen thung lũng rộng ⟶ thuận lợi cho việc trồng và phát triển cây ăn quả, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc

+ Hệ quả của xâm thực vùng núi là quá trình bồi tụ vùng đồng bằng, tạo nên các vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long ⟶ thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và tạo mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế. 

+ Vùng núi đá vôi hình thành đại hình Caxtơ với các hang động, suối cạn, thung lũng... phát triển du lịch.

- Tiêu cực:

+ Địa hình xâm thực mạnh gây ra các hiện tượng đất trượt, đá lở, lũ bùn đá, làm xói mòn rửa trôi bề mặt đất.

+ Đất bị suy thoái, đất trơ sỏi đá và kém màu mỡ.