Câu 1 trang 47, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta?


Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình, sông ngòi ở nước ta:

a. Địa hình

- Xâm thực mạnh ở miền đồi núi.

 + Trên các sườn dốc mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trôi, nhiều nơi trơ sỏi đá.

 + Sự hình thành các địa hình caxtơ (hang động, suối cạn, cao nguyên đá vôi...)

- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông hình thành các ddooongf bằng châu thổ.

b. Sông ngòi

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc:

+ Chỉ tính những con sông có chiều dài trên 10km thì nước ta đã có tới 2360 sông.

+ Mật độ 0,66km/km2, cứ 20km bờ biển có một của sông.

+ Sông ngòi nước ta nhiều, nhưng chủ yếu là sông nhỏ.

- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa.

 + Tổng lượng nước là 839 tỉ m3/năm (trong đó 60% lượng nước là từ phần lưu vực nằm ngoài lãnh thổ).

 + Tổng lượng phù sa hằng năm của sông ngòi trên lãnh thổ nước ta là 200 triệu tấn.

- Chế độ nước theo mùa: Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng với mùa khô. Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sông ngòi cũng diễn biến thất thường.