Câu hỏi nâng cao, bài 9 Địa lí 12

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 57
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào Atslat trang 9 Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nêu các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân hóa khí hậu nước ta.


Các nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu của nước ta:

a. Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ:

- Nước ta nằm hoàn toàn tỏng vành đai khí hậu nhiệt đới nửa bán cầu Bắc (8034' B đến 23023, B), vì thế nhận được lượng bức xạ Mặt Trời lớn, mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh.

- Lãnh thổ phần đất liền nước ta kéo dài teo chiều Bắc - Nam nên có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam.

b. Hoạt động của gió mùa

- Nước ta nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các khối khí hoạt động theo mùa với 2 mùa chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

- Sự luân phiên của các khối khí hoạt động theo mùa làm cho kí hậu nước ta có sự phân mùa.

c. Địa hình:

- 3/4 diện tích lãnh thổ nước ta là đồi núi nhưng chủ yếu là núi thấp, địa hình đồng bằng và núi thấp dưới 1000 m chiếm 85% diện tích lãnh thổ.

- Khí hậu bị chi phối bở địa hình.

+ Khí hậu có sụ thay đổi theo độ cao hình thành nên các vành đai khí hậu theo độ cao. Vùng núi Hoàng Liên Sơn có đầy đủ 3 đai cao.

+ Khí hậu có sự thay đổi theo hướng sườn: sườn đón gió mùa nhiều, sườn khuất gió mưa ít.