Câu hỏi thảo luận trang 40, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vì sao nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa?


Nguyên nhân tạo nên tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của thiên nhiên nước ta là do vị trí đia lí:

- Tính chất nhiệt: Hệ tọa độ quy định nước ta nằm hoàn toàn trong nội chí tuyến, bức xạ nhiệt luôn lớn và mọi nơi trong năm đều có hai lần mặt Trời lên thiên đỉnh.⟹ Nhận được lượng nhiệt lớn, nhiệt độ trung bình năm cao trên 200C.

- Tính ẩm: Giáp với biển Đông nên khi các khối khí di chuyển qua biển mang lại cho nước ta lượng mưa lớn (1500 – 2000 mm), độ ẩm dồi dào (>80%).

- Gió mùa: Nước ta nằm trong trung tâm gió mùa châu Á điển hình, chịu tác động của các khối khí hoạt động theo mùa với hai mùa gió chính: gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ.

=> Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa được thể hiện rõ nhất qua khí hậu.