Câu hỏi thảo luận số 1 trang 45, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,23
Đánh giá: 22
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh?


Địa hình đồi núi nước ta bị xâm thực mạnh là do:

- Địa hình có độ cao và độ dốc lớn.

- Tác động của yếu tố khí hậu. Nền nhiệt ẩm cao với một mùa mưa và một mùa khô xen kẽ đã thúc đẩy quá trình phong hóa và xâm thực cơ giới diễn ra mạnh mẽ.

- Nhiều khu vực đồi núi bị mất lớp phủ thực vật, bề mặt địa hình bị căt xẻ đất dễ bị xói mòn rửa trôi khi có mưa lớn.