Câu hỏi thảo luận trang 42, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Hoạt động của gió mùa đã dẫn tới sự phân chia mùa khí hậu khác nhau giữa các khu vực như thế nào?


Hệ quả giao tranh giữa các khối khí hoạt động theo mùa khác nhau cả về hướng và về tính chất  đã tạo nên sự phân mùa khí hậu:

- Miền Bắc: phân chia thành mùa đông lạnh khô, ít mưa và mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều.

- Miền Nam: có hai mùa mưa và khô  rõ rệt, nền nhiệt cao quanh năm.

- Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung Trung Bộ có sự đối lập về mùa mưa - khô.