Câu hỏi thảo luận số 1 trang 46, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Vì sao sông ngòi nước ta có đặc điểm nêu trên?


- Sông ngòi dày đặc:

+ Do nước ta có địa hình chủ yếu đồi núi, bề mặt địa hình dốc, bị cắt xẻ đã hình thành mạng lưới sông ngòi dày đặc.

+ Lãnh thổ hẹp ngang nên phần lớn sông ngắn và dốc, phần lớn sông có hướng Tây Bắc – Đông Nam và Tây – Đông, hướng vòng cung do chịu ảnh hưởng của địa hình.

- Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa:

+ Lượng mưa trung bình năm lớn (khoảng 1500mm -2000mm/ năm) nên sông ngòi nước ta luôn nhiều nước, cùng với lượng nước lớn từ lưu vực ngoài lãnh thổ.

+ Địa hình chủ yếu là đồi núi, mất lớp phủ thực vật nên quá trình xâm thực diễn ra mạnh đã mang lại nguồn phù sa lớn cho sông ngòi nước ta.

- Chế độ nước theo mùa:  Do ảnh hưởng của gió mùa.    

Nguồn cung cấp nước sông chủ yếu là nước mưa, nên chế độ nước sông phụ thuộc vào chế độ mưa, mùa mưa trùng với mùa lũ và mùa khô cũng là mùa cạn của các con sông.