Câu 3 trang 47, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 33
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống?


Ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống:

a. Hoạt động sản xuất nông nghiệp:

* Thuận lợi:

- Nền nhiệt cao, độ ẩm lớn, mưa nhiều tạo điều kiện phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới với cơ cấu ngành đa dạng.

- Có thể thâm canh tăng vụ.

- Đất dễ phục hồi.

* Khó khăn:

- Thời tiết thất thường (thiên tai mưa bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm rét hại…) gây khó khăn cho hoạt động canh tác, thời vụ, phòng chống thiên tai.

- Độ ẩm lớn là môi trường thuận lợi cho dịch bệnh phát triển ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi.

b. Hoạt động sản xuất khác và đời sống:

* Thuận lợi:

- Thuận lợi phát triển các ngành kinh tế như lâm nghiệp, thủy sản, giao thông vận tải, du lịch...

- Các hoạt động khai thác, xây dựng được đẩy mạnh, nhất là vào mùa khô.

* Khó khăn:

- Các họa động sản xuất: giao thông, du lịch, công nghiệp khai thác… chịu ảnh hưởng trực tiếp của sự phân mùa khí hậu, chế độ nước sông ngòi.

- Độ ẩm cao gây khó khăn cho việc bảo quản máy móc thiết bị, nông sản.

 - Thiên tai bão lũ, hạn hán gây tổn thất nặng nề tới mọi ngành sản xuất, về người và tài sản.

- Các hoạt động thời tiết thất thường như dông, lốc, sương muối, rét hại… cũng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

- Môi trường thiên nhiên dễ bị suy thoái.