Câu hỏi nâng cao, bài 9 Địa lí 12

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 410
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào Atlat trang 9 Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy so sánh đặc điểm khí hậu trạm Hà Nội và trạm Đà Nẵng và rút ra kết luận cần thiết.


a. Đặc điểm vị trí trạm khí hậu Hà Nộ và Đà Nẵng.

- Trạm khí hậu Hà Nội: thuộc miền tự nhiên Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, vĩ độ khoảng 210B, đô cao dưới 50m.

- Trạm khí hậu Đà Nẵng: thuộc miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ, vĩ độ khoảng 160B, đô cao dưới 50m.

b. Giống nhau:

* Đặc điểm chế độ nhiệt:

- Cả 2 trạm khí hậu đều có nhiệt độ trung bình năm cao trên 230C, do nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến nửa cầu Bắc, trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

- Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất của 2 trạm đều cao và rơi vào tháng VII, nhiệt độ trung bình thấp nhất của 2 trạm đều là tháng I. Do trùng với chuyển động biểu kiến của Mặt Trời.

* Đặc điểm chế độ mưa.

- Cả 2 trạm đều có lượng mưa trung bình năm lớn, do tác động của gió mùa cùng với các yếu tố gây mưa khác như dãi hội tụ nhiệt đới, bão...

- Cả 2 trạm đề có chế độ mưa phân theo mùa rõ rệt do chịu ảnh hưởng của haofn lưu gió mùa.

c. Khác nhau.

* Về vùng khí hậu và miền khí hậu.

- Hà Nội thuộc vùng khí hậu Trung và Nam Bắc Bộ, với đặc điểm khí hậu là có một mùa đông lạnh, lượng mưa tương đối ít, nửa cuối mùa đông rét, mùa hạ nóng ẩm và mưa nhiều.

- Đà Nẵng thuộc vùng khí hậu Nam Trung Bộ, đặc điểm khí hậu là mùa đông ấm mưa nhiều và mùa hạ nóng mưa ít.

* Về chế độ nhiệt:

- Nhìn chung nền nhiệt của Đà Nẵng cao hơn nền nhiệt của Hà Nội.

+ Nhiệt độ trung bình năm của Hà Nội khoảng trên 230C, Đà Nẵng khoảng 290C.

+ Nhiệt độ trung bình năm tháng thấp nhất của Hà Nội khoảng trên 170C, Đà Nẵng khoảng 210C.

+ Hà Nội có 3 tháng nhiệt độ dưới 200C, Đà Nẵng không có tháng nào nhiệt độ dưới 200C.

=> Nguyên nhân: Do Hà Nội nằm gần chí tuyến Bắc và chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc, còn Đà Nẵng ở gần xích đạo hơn và chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc suy yếu nên nhiệt độ cao hơn.

- Biên độ nhiệt trong năm của Hà Nội cao hơn so với Đà Nẵng (biên độ nhiệt của Hà Nội khoảng 120C và của Đà Nẵng khoảng 70C).

=> Nguyên nhân: Do càng đi vào Nam thì chênh lệch góc chiếu sáng, thời gian chiếu sáng cũng như ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc ngày càng giảm.

* Về chế độ mưa.

- Tổng lượng mưa trung bình năm của Đà Nẵng cao hơn của Hà Nội: Hà Nội có lượng mưa trung bình năm trên 1.600mm, Đà Nẵng có lượng mưa trung bình năm trên 2.000mm.

=> Nguyên nhân: Do Đà Nẵng nằm gần biển đồng thời chịu tác động của nhiều yếu tố gây mưa như gió mùa Đông Bắc, dải hội tụ nhiệt đới, bão...

- Mùa mưa: Hà Nội có chế độ mưa hạ - thu (từ tháng V đến tháng X), Đà Nẵng có chế độ mưa thu - đông (từ tháng IX  đến tháng XII).

- Lượng mưa: Lượng mưa tháng lớn nhất của Đà Nẵng cao hơn rất nhiều so với Hà Nội. Hà Nội có lượng mưa cao nhất vào tháng VIII với khoảng 320mm, Đà Nẵng có lượng mưa cao nhất vào tháng X với khaongr 630mm.

- Mùa khô: Hà nộ có mùa khô ngắn hơn và trùng với mùa đông - xuân (từ tháng XI đến tháng IV), Đà Nẵng có mùa khô kéo dài tới 8 tháng (từ tháng I đến tháng VIII).

=> Giải thích: 

- Trong mùa hạ - thu, hà Nội có mưa là do ảnh hưởng của gió mùa Đông Nam và dải hội tụ nhiệt đới, còn Đà Nẵng mưa ít vào mùa hạ do vị trí khuất gió mùa Tây Nam.

- về mùa đông, Hà nội chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh mẽ với tính chất lạnh và khô nên có lượng mưa nhỏ. Trong mùa Thu - Đông, Đà Nẵng chịu tác động của gió mùa Đông Bắc thổi qua biển, cùng với sự ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, bão... nên có lượng mưa lớn.