Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Trung bình: 4,40
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt 3 chất lỏng sau: toluen, benzen, stiren. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã dùng.


Cho 3 chất lỏng tác dụng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là stiren.

- Với 2 hỗn hợp phản ứng còn lại ta đem đun nóng, chất nào làm mất màu dung dịch KMnO4(nóng) thì là toluen, còn lại là benzen.

 

Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệ
Bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt