Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Trung bình: 4,83
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.