Bài 3 trang 159 SGK hóa 11: Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 115
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a) Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng.

b) Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.


a) Toluen tác dụng với hiđro có xúc tác Ni, áp suất cao, đun nóng. (cộng vào nối đối ở vòng)

b) Đun nóng benzen với hỗn hợp HNO3 đặc và H2SO4 đặc.

  • Thế tỉ lệ 1 : 1. Ưu tiên sản phẩm vào vị trí o và p

  • Thế tỉ lệ 1 : 3