Câu 10 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 5
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Nhắc lại các định nghĩa số phức, số phức liên hợp, môđun của số phức, biểu diễn hình học của số phức.


Định nghĩa số phức : 

+) Mỗi biểu thức có dạng a+bi, trong đó a,b, i2=-1 được gọi là một số phức.

  • a là phần thực.
  • b là phần ảo.

Số phức liên hợp : 

+) Cho số phức z=a+bi, ta gọi số phức a-bi là số phức liên hợp của  z và kí hiệu là z=a-bi.

Biểu diễn hình học của số phức :

+) Cho số phức z=a+bi. Điểm Ma;b trên mặt phẳng tọa độ được gọi là điểm biểu diễn hình học của số phức z.

Môđun của số phức : 

+)  Cho số phức z=a+bi có điểm biểu diễn là Ma;b. Khi đó độ dài của vectơ OM được gọi là môđun của số phức z và kí hiệu là z. Ta có z=OM=a2+b2.