Câu 1 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,67
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Định nghĩa sự đơn điệu (đồng biến, nghịch biến) của hàm số trên một khoảng.


Định nghĩa : 

Cho hàm số y=fx xác định trên khoảng K.

+) Hàm số y=fx đồng biến (tăng) trên K nếu với mọi cặp số x1, x2 thuộc K mà x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 nhỏ hơn fx2, tức là x1<x2fx1<fx2 ;

+) Hàm số y=fx nghịch biến (giảm) trên K nếu với mọi cặp x1, x2 thuộc K mà x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 lớn hơn fx2, tức là x1<x2fx1>fx2.