Câu 8 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu định nghĩa và các phương pháp tính nguyên hàm.


Định nghĩa nguyên hàm : 

Cho hàm số y=fx xác định trên K.

  • Hàm số Fx được gọi là nguyên hàm của hàm số fx trên K nếu F'x=fx với mọi xK.

Các phương pháp tính ngyên hàm :

+) Phương pháp đổi biến số : Nếu fudu=Fu+C và u=ux là hàm số có đạo hàm liên tục thì  fuxu'xdx=Fux+C.

+) Phương pháp tính nguyên hàm từng phần :  Nếu hai hàm số u=ux, v=vx có đạo hàm liên tục trên K thì uxv'xdx=uxvx-vxu'xdx, tức là udv=uv-vdu.