Câu 4 trang 145 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,75
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu sơ đồ khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.


Sơ đồ khảo sát và vẽ đồ thị hàm số :

1) Tìm tập xác định của hàm số.

2) Khảo sát sự biến thiên:

  • Tính đạo hàm, tìm các điểm tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không xác định.
  • Tính các giới hạn đặc biệt : giới hạn tại vô cực..
  • Lập bảng biến thiên : Xác định dấu của đạo hàm, ghi các kết quả tìm được vào bảng biến thiên.
  • Từ bảng biến thiên suy ra khoảng đơn điệu và cực trị của hàm số.

3) Vẽ đồ thị hàm số :

  • Chọn điểm đặc biệt mà đồ thị đi qua : giao với trục hoành, trục tung...
  • Dựa vào bảng biến thiên và các điểm đặc biệt vẽ đồ thị hàm số.