Bài 2 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 2. Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un2|vn với mọi n và limvn=0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un) ?


Với mọi n*, ta có: |un2|  vn  vn  un2  vn

Mà lim(vn)=lim(vn)=0 nên lim(un2)=0limunlim2=0limun=2.