Bài 11 trang 143 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 11. Cho dãy số un với : un=2+22+...+23. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A) limun=2+22+...+2n=21-2;

B) limun=-;

C) limun=+;

D) Dãy số un không có giới hạn khi n+.

 


Ta có (un) là tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số nhân có số hạng đầu là u1=2 và công bội q=2 nên:

un=u1(1qn)1q=2[1(2)n]12=2[(2)n-1]2-1limun=lim2[(2)n-1]2-1=+.

Chọn đáp án C.