Bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Bài 12. limx1--3x-1x-1 bằng:

A) 1;  B)  -;
C) 3;  D) +.

 


Ta có: 
limx1-(3x1)=4<0   x1<0,x<1limx1-(x1)=0limx1--3x-1x-1=+.

Chọn đáp án D.