Bài 4 trang 26 SGK Hình học 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Cho hình lăng trụ và hình chóp có diện tích đáy và chiều cao bằng nhau. Tính tỉ số thể tích của chúng.


Gọi chiều cao và diện tích đáy của hình lăng trụ và hình chóp lần lượt là h, B. Khi đó : Vlăng trVchóp=B.h13B.h=3.