Bài 3 trang 26 SGK Hình học 12

Trung bình: 4,08
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Thế nào là một khối đa diện lồi ? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.


  • Khối đa diện H được gọi là một khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của H luôn thuộc H.
  • Ví dụ thực tế về khối đa diện lồi : 
  • Ví dụ thực tế về khối đa diện không lồi :