Câu 19 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,50
Đánh giá: 2
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen.


Nhiệm vụ:

Cung cấp nhiên liệu và không khí sạch vào xilanh phù hợp với yêu cầu các chế độ làm việc của động cơ.