Câu hỏi 11 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 4
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của hệ thống bồi trơn.


- Nhiệm vụ:

Đưa dầu đến bôi trơn các bề mặt ma sát của chi tiết để động cơ làm việc bình thường, đồng thời tăng tuổi thọ của các chi tiết.