Câu hỏi 7 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.


1. Piston

- Nhiệm vụ:

+ Tạo ra không gian làm việc.
+ Nhận và truyền lực.

-  Cấu tạo: gồm 3 phần: đỉnh, đầu, thân.

 - Đỉnh:

+ Lồi
+ Lõm
+ Bằng

- Đầu:

- Thân

2. Thanh truyền

- Nhiệm vụ: truyền lực giữa piston và trục khuỷu.

- Cấu tạo: Gồm 3 phần:

+ Đầu nhỏ.
+ Đầu to.
+ Thân.

3. Trục khuỷu

- Nhiệm vụ:

+ Nhận lực từ thanh truyền tạo moment để quay máy công tác.
+ Dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

- Cấu tạo:

+ Đầu trục khuỷu.
+ Đuôi trục khuỷu.
+ Cổ khuỷu.
+ Chốt khuỷu.
+ Má khuỷu.