Câu 15 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống làm mát bằng nước.


1- Thân máy
2- Nắp máy
3- Đường nước nóng ra khỏi động cơ
4- Van hằng nhiệt
5- Két nước
6- Giàn ống của két nước
7- Quạt gió
8- Ống nước nối tắt về bơm
9- Puli và đai truyền
10- Bơm nước
11- Két làm mát dầu
12- Ống phân phối nước lạnh