Câu 14 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của hệ thống làm mát.


- Nhiệm vụ:

Giữ cho nhiệt độ các chi tiết trong động cơ không vượt quá giới hạn cho phép.