Câu 12 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,20
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống bôi trơn cưỡng bức.


Cấu tạo:

- Cácte dầu.  Lưới lọc dầu.  Bơm dầu
- Van an toàn bơm dầu.

Bầu lọc dầu

- Van khống chế lượng dầu qua két
- Két làm mát dầu.

Đồng hồ áp suất dầu

- Đường dầu chính
- Đường dầu đến bôi trơn trục khuỷu
- Đường dầu đến bôi trơn các bộ phận khác.