Câu 17 trang 164 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu nhiệm vụ của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng.


Nhiệm vụ:

Cung cấp hỗn hợp xăng và không khí sạch vào xi lanh của động cơ theo đúng yêu cầu phụ tải và thải không khí ra ngoài.