Bài 12 Trang 210 SGK Vật lý lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Ở áp suất chuẩn (1 atm) có thể đun nước nóng đến 120oC được không?


Không thể vì  áp suất chuẩn (1 atm), nước sôi ở 100oC và biến dần thành hơi.