Bài 3 Trang 209 SGK Vật lý lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Sự bay hơi là gì? Tên gọi của quá trình ngược với sự bay hơi là gì?


  Sự chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng chất lỏng gọi là sự bay hơi.

  Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.