Bài 13 Trang 210 SGK Vật lý lớp 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Ở trên núi cao người ta không thể luộc chín trứng trong nước sôi. Tại sao?


Ở trên núi cao áp suất nhỏ hơn áp suất chuẩn (1 atm) nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 100oC. Khi đó không thể luộc chín trứng được.