Câu hỏi thảo luận số 1 trang 33, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,09
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Dựa vào kiến thức đã học và quan sát hình 6, hãy nhận xét về địa hình của hai đồng bằng này (Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long).

 


Hướng dẫn: Học sinh có thể sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và 7 hoặc 13 và 14.

Lời giải:

* Đồng bằng sông Hồng:

- Diện tích: 15.000 km2.

- Đồng bằng phù sa của hệ thống sông Hồng và Thái Bình bồi đắp, được khai phá từ lâu, nay đã biến đổi nhiều.

- Địa hình: Cao ở rìa Tây, Tây Bắc và thấp dần về phía biển, chia cắt thành nhiều ô nhỏ.

* Đồng bằng sông Cửu Long.

- Diện tích: 40.000 km2, lớn nhất nước ta.

- Đồng bằng phù sa được bồi tụ của sông Tiền và sông Hậu, mới được khai thác sau ĐBSH.

- Địa hình: thấp và khá bằng phẳng.