Câu 1 trang 35, SGK Địa lí 12.

Trung bình: 4,52
Đánh giá: 189
Bạn đánh giá: Chưa

Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có những điểm gì giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất?


Hướng dẫn: Học sinh có thể sử sugnj Atlat Địa lí trang 6 và 7 hoặc trang 13 và 14.

Lời giải: Lập bảng so sánh đặc điểm giống nhau và khác nhau về điều kiện hình thành, đặc điểm địa hình và đất của ĐB sông Hồng và ĐB sông Cửu Long.

Đặc điểm           Đồng bằng sông Hồng      Đồng bằng sông Cửu Long
       Giống nhau

- Đều do sự bồi tụ của phù sa sông.

- Diện tích đất đai rộng lớn, màu mỡ, bằng phẳng thuận lợi cho canh tác.

Khác nhau   Nguyên     nhân hình         thành Do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp. Do sông Tiền và sông Hậu bồi đắp.
Diện tích 15.000 km2 40.000 km2
   Địa hình Cao ở phía Tây, Tây Bắc, thấp dần ra biển, bị chia cắt thành nhiều ô, có địa hình đê điều. Thấp và bằng phẳng hơn, có mạng lưới kênh rạch dày đặc, có nhiều vùng trũng.
      Đất Phù sa ngọt là chủ yếu. Đất phù sa ngọt, đất nhiễm phèn và nhiễm mặn.
Thuận lợi         và khó             khăn Khó có khả năng mở rộng đồng bằng. Tiềm năng lớn nhưng chưa khai thác hết.